Artykuł- Dialogi

Promujemy zdrowie

W Miesięczniku Pedagogicznym „Dialogi”, w numerze lutowym „Zdrowie ważna sprawa”, ukazał się artkuł jak dbamy o zdrowie w ,,Słonecznej Dziewiątce”. Zapraszamy do lektury 🙂Dialogi 1

Dialogi 2

Dialogi 3

Dialogi 4