Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie

 

Przewodnicząca –  Lucyna Niewęgłowska

Wiceprzewodnicząca – Marta Jasińska

Sekretarz – Jagoda Ziomka

 

Adres e-mail: radarodzicowp9@wp.pl