Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie

 

Przewodniczący –  Mateusz Litra

Wiceprzewodnicząca – Grażyna Pająk

Sekretarz – Michalina Wawrowska

 

Adres e-mail: radarodzicowp9@wp.pl