Nasza droga do sukcesu- przypomnienie

Promujemy zdrowie

środa, 31 październik 2018 16:49 

Od wielu już lat nasze przedszkole tworzy i podejmuje działania mające na celu promocję zdrowia. Realizując Program Promocji Zdrowia w latach 2007 – 2011 podejmowaliśmy różnorodne działania i projekty edukacyjne kształtujące świadomość całej społeczności przedszkolnej na temat konieczności wspólnego dbania o zdrowie we wszystkich jego wymiarach.                                                                                

Promowanie zdrowia fizycznego rozbudziło zamiłowanie dzieci do ruchu oraz przyczyniło się do zwiększenia świadomości i wiedzy rodziców.  Uwieńczeniem naszego zaangażowania było otrzymanie 2 października 2011 roku Certyfikatu Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na lata 2011 – 2016.                                                                                            

Ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 upływał termin ważności Certyfikatu nasza placówka złożyła odpowiednie dokumenty o jego prolongatę. Jednym z dokumentów było złożenie Programu Promocji Zdrowia na lata 2014 – 2017, który został zrealizowany.

W październiku 2017 roku otrzymaliśmy prolongatę Certyfikatu Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na lata 2017 – 2020.

Zaplanowane działania podporządkowane są potrzebom dzieci w wieku przedszkolnym. Mają na celu przygotowanie ich do dbania o własne zdrowie, środowisko, nabywania umiejętności nawiązywania w życiu zdrowych relacji międzyludzkich.

Działania placówki w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej realizowane są we współpracy całej społeczności przedszkolnej tzn. dzieci i ich rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników oraz środowiskiem lokalnym.