Liga Ochrony Przyrody

Projekty i Przedsięwzięcia

        Program koła Ligi Ochrony Przyrody o nazwie „Każdy przedszkolak duży przyrodzie służy” rozpoczął swoją realizację w roku szkolnym 2017/2018 i jest skierowany do dzieci 5-6 letnich. Zaspakajanie dziecięcej ciekawości dotyczącej  eksperymentowania, odkrywania, poznawania i doświadczania otaczającego go środowiska jest zadaniem tego programu.  

Głównym jego celem jest :

1)Kształtowanie postawy proekologicznej u dzieci poprzez nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt w tym celu organizuje się:

wycieczki do miejsc, gdzie mają możliwość odbycia zajęć edukacyjnych np. prowadzonych niedaleko Jeziora Szmaragdowego, czy w Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej „Na Głębokim” oraz w „Ekoporcie”.       

2 )Kształtowanie w procesie wychowania i edukacji właściwej postawy prowadzącej do umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą tutaj dzieci mają możliwość spotkania się na terenie przedszkola z różnymi osobami m.in.

  • z leśniczym
  • ekologami
  • wolontariuszami

a także brać udział w zbiórce pokarmów dla zwierząt, koców do schroniska dla zwierząt.

3)Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o jakość życia na Ziemi obecnych i przyszłych pokoleń w tym celu organizuje się:

  • całoroczne zbieranie makulatury i zużytych baterii
  • sprzątanie parków, osiedlowych podwórek, placów zabaw wraz z pracownikami z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Szczecinie, a zebrane przez dzieci śmieci zostają odebrane przez MPO; w trakcie akcji dzieci zdobywają wiedzę m.in. na temat segregacji odpadów
  • w ramach akcji „Krokusowa rewolucja” sadzenie krokusów na terenie przedszkola
  • udział w programie „Dzieciaki sadzeniaki” ,w którym dzieci przesadzają małe rośliny do doniczek a następnie mogą zabrać je do domu
  • zbiórki pokarmu dla zwierząt

Pod koniec roku  organizowany jest wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej lub Przelewicach, zwieńczający całoroczne zdobywanie wiadomości i doświadczeń . Podczas pobytu w ogrodzie dzieci uroczyście zostają Pasowane na „Przyjaciela Przyrody”.

       W naszym Przedszkolu prowadzimy zajęcia, które sprzyjają świadomości dziecka o otaczającym nas świecie.  Bierzemy udział w konkurach o tematyce przyrodniczej. W każdej sali są kąciki przyrodnicze, w którym są eksponaty przyrodnicze, książki o tematyce przyrodniczej jak i rośliny doniczkowe, które zostają przyniesione na początku roku przez dzieci i przez nie pielęgnowane. W niektórych salach można spotkać terrarium z patyczakami a nawet rybki w akwarium.