Deklaracje – ważna informacja!

Bez kategorii

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, a więc w dniach od 22.02 do 26.02 do godz. 12.00.

Deklaracje należy pobrać u nauczycielki grupy lub ze strony internetowej i po wypełnieniu wrzucić do urny ( w holu głównym lub przy wejściu bocznym).

 

Z poważaniem

Agnieszka Brzostowska

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 9