Awaria!

Bez kategorii

Szanowni Państwo.

 W czasie Świąt Bożego Narodzenia doszło do awarii instalacji elektrycznej w przedszkolu. W poniedziałek zastaliśmy przedszkole całkowicie pozbawione prądu oraz ogrzewania. Niewiele pomagały nawet rękawiczki i kurtki. Dlatego w trosce o zdrowie Państwa dzieci prosiliśmy o zapewnienie im opieki.

Jednocześnie rozpoczęliśmy działania zmierzające do usunięcia awarii. Niestety instalacja wymaga sprowadzenia części z południa Polski. Na naprawę potrzebujemy kolejnych dni. W tym czasie ze względów bezpieczeństwa na terenie placówki nie mogą przebywać dzieci.

Prowizoryczne rozwiązanie, które zastosował wezwany elektryk czasowo przywróciło zasilanie ( aby pracownicy administracji mogli wykonywać swoje obowiązki). Stanowi ono jednak zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku jak i samej eksploatacji.

Dlatego też w trosce o życie i zdrowie Państwa dzieci,  w porozumieniu z Wydziałem Oświaty wystąpiłam do Prezydenta Miasta Szczecin o czasowe  zawieszenie działalności placówki w dniach 29.12.20 r. – 05.01.2021 r. włącznie.

Z wyrazami szacunku

Monika Danilkiewicz

Wicedyrektor przedszkola