BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Promujemy zdrowie

Jednym z bardzo ważnych aspektów bezpieczeństwa dziecka jest bezpieczna droga do przedszkola.  W tym celu dzieci z naszego przedszkola poznają znaczenie znaków drogowych, zasady przejścia przez pasy oraz numery alarmowe. Wszystkie grupy otrzymały także od Pana Radnego Miasta Szczecin-  Marcina Biskupskiego gadżety odblaskowe.