ZADANIA EDUKACYJNE NA LISTOPAD

UMIEJĘTNOŚCI SZCZEGÓŁOWE (dziecko potrafi):  – uważnie słucha opowiadania – odpowiada na pytania dotyczące jego treści – uczestniczy w zabawie ruchowej – zna imiona swoich rodziców – wypowiada się na temat swojej rodziny – ćwiczy prawidłowy rzut i chwyt – używa słów „na, „pod”, „obok” i rozumie ich znaczenie – wypowiada się na Szczegóły