Pasowanie na Przyjaciela Przyrody

20 kwietnia dzieci z grupy: "Motylki", "Świetliki" oraz "Tygryski" uczestniczyły w uroczystości "Pasowanie na Przyjaciela Przyrody". Spotkanie poprowadziła nauczycielka Małgorzata Bańkowska (opiekun przedszkolnego koła Ligii Ochrony Przyrody) w obecności pani dyrektor, wicedyrektor oraz gościa pani Kingi Romianowskiej. Dzieci wzięły udział w prelekcji przyrodniczo-ekologicznej, po czym zaprezentowały program wpisujący się w omawianą tematykę. Na zakończenie przedszkolaki zostały pasowane na "Przyjaciela Przyrody", otrzymały legitymacje Ligii Ochrony Przyrody oraz edukacyjne czasopisma, filmy, broszury.