ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE GR.III „PROMYCZKI”

Promyczki

Termin realizacji 01.09.2021  01.10.2021

  1.  Poznanie przedszkola, sali zabaw oraz innych miejsc, takich jak łazienka, szatnia oraz plac zabaw.
  2. Korzystanie ze wspólnych zabawek, kącików edukacyjnych.
  3. Poznanie imion dzieci z grupy, wspólne zabawy integracyjne.
  4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas rozstania z rodzicami.
  5. Zachęcanie do wspólnych zabaw dzieci nieśmiałych i niechętnych.
  6. Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, kształtujących prawidłową postawę, orientacyjno porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku.