ORGANIZACJA DNI ADAPTACYJNYCH

Rekrutacja

Zapraszamy wszystkie dzieci,  które zostały przyjęte

 do naszego przedszkola od września 2021 r.

na  SPOTKANIA  ADAPTACYJNE,

w dniach: 30 i 31 sierpnia 2021 r.

w godzinach: od 15.00 do 16.00.

 

Listy dzieci z podziałem na grupy zamieszczone będą na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.


Dziecku towarzyszy jeden rodzic/opiekun.

Osoby dorosłe obowiązuje maseczka zakrywająca nos i usta.

 Dzieci wyposażone w obuwie zmienne oraz wodę do picia.

 

„Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada,
idzie do przedszkola wesoła gromada,
tupią małe nóżki tupu tupu tup,
raźno do przedszkola idzie mały zuch…”