ZADANIA EDUKACYJNE MIESIĄC KWIECIEŃ

Biedronki

ZADANIA EDUKACYJNE

          Umiejętności szczegółowe: dziecko

 1. Wykonuje ćwiczenia logopedyczne.
 2. Wypowiada się na temat obchodzenia Świąt Wielkanocnych w jego rodzinie.
 3. Zna technikę malowania pisanek.
 4. Wykonuje kartkę wielkanocną.
 5. Rozumie i wyjaśnia następstwo dnia i nocy.
 6. Wie, co to jest kołysanka.
 7. Rozwiązuje zagadkę.
 8. Współdziała z innymi w zabawie.
 9. Rozumie konieczność dbania o środowisko.
 10. Wie, jak wygląda i do czego służy linijka.
 11. Wykleja, używając kleju i różnych materiałów.
 12. Zna pojęcie
 13. Wypowiada się na temat uprawiania sportu.
 14. Ocenia prawdziwość zdań.
 15. Rozpoznaje smaki: słodki, słony, gorzki, cierpki, kwasny.
 16. Lepi biedronkę z plasteliny.

 

Termin realizacji: 29.03. – 30. 04. 2021 r.