Zamierzenia edukacyjne na kwiecień

Żabki

Czego Żabki nauczą się w kwietniu?

Wielkanoc w pierwszym tygodniu kwietnia, dzieci wzbogacą wiedzę na temat święta. Dowiedzą się, co powinno się znaleźć w koszyczku Wielkanocnym. Poznają tradycję i zwyczaje świąteczne. Będą rozwiązywać zagadki dotyczące tego czasu świątecznego. Wzbudzone w nich zostanie  zainteresowanie folklorem. Żabki będą kształcić poczucie rytmu muzycznego.

Wiosenne powroty w drugim tygodniu, dzieci wzbogacą swoją wiedzę o ptakach. Będą rozpoznawać i nazywać różne gatunki oraz poznają ich zwyczaje. Rozwiną umiejętność koncentracji uwagi, wypowiadania się na określony temat, odpowiadania na określone pytania. Będą doskonalić umiejętności liczenia, wykonywania prostych obliczeń. Będą rozwijać sprawność ruchową i manualną.

Wiosna na wsi w kolejnym tygodniu  kwietnia, dzieci wzbogacą wiedzę na temat zwierząt mieszkających na wsi. Będą rozpoznawać zwierzęta na obrazkach oraz naśladować ich odgłosy. Dowiedzą się jakie produkty otrzymujemy od wybranych zwierząt. Dzieci będą budować poczucie swojej wartości poprzez wskazywanie rzeczy, które robią dobrze. Będą także rozwijać swoje możliwości językowe oraz doskonalić umiejętność porównywania liczebności zbiorów.

Dbamy o przyrodę. W ostatnim tygodniu kwietnia dowiedzą się dzieci w jaki sposób chronić przyrodę. Poznają zasady segregowania śmieci. Będą rozwijać myślenie oraz sprawność rąk wykonując kompozycję z zakrętek. Dowiedzą się, jak należy się zachowywać w lesie i dbać o niego. Poznają wybrane prace wykonywane w ogrodzie, poszerzą wiedzę na temat kwiatów i warzyw.

Dodatkowe działania w kwietniu: 12.04 Dzień czekolady, 22.04 Dzień Ziemi.