Zamierzenia edukacyjne na kwiecień 2021r. w grupie III ,,Promyczki”

Promyczki

Zamierzenia edukacyjne na kwiecień 2021r. w grupie III ,,Promyczki”

 

Przygotowania do Wielkanocy

Zwierzęta domowe

Moja miejscowość

Dbamy o ziemię

Jestem Polakiem i Europejczykiem

 

Dziecko:

 • doskonali umiejętność przeliczania elementów,
 • jest wdrażane do poprawnego stosowania liczebników porządkowych,
 • usprawnia koordynację ruchową,
 • ćwiczy spostrzegawczość,
 • rozwija logiczne myślenie,
 • doskonali sprawność manualną,
 • poznaje tradycje i zwyczaje związane ze Świętem Wielkanocnym,
 • pozytywnie odnosi się do zwierząt,
 • poznaje niektóre zwierzęta z gospodarstwa domowego oraz ich dzieci,
 • doskonali umiejętność rysowania koła,
 • rozwija poczucie rytmu,
 • rozwija aktywność  muzyczno-ruchową,
 • wypowiada się na określony temat,
 • poznaje nazwę swojej miejscowości,
 • poznaje zasady zachowania się w miejscach publicznych,
 • kształtuje poczucie przynależności regionalnej,
 • kształtuje wrażliwość na piękno najbliższego otoczenia,
 • kształtuje postawy proekologiczne,
 • poznaje sposoby wykorzystania surowców wtórnych,
 • poznaje symbole narodowe, stolicę Polski,
 • kształtuje poczucie tożsamości narodowej,
 • rozwija zainteresowania innymi krajami,
 • poznaje nazwę kontynentu, do którego należy Polska.