Praca własna

Pszczółki

Praca własna to czas twórczej i poznawczej aktywności dziecka. Ma ona miejsce w przygotowanym otoczeniu. Dziecko ma wybór czasu, miejsca i formy pracy. Spośród wielu pomocy, może wybrać tę którą jest najbardziej zainteresowane. Może wybrać miejsce pracy oraz zdecydować, czy chce pracować samo czy z inną osobą. ważne żeby osoba zaproszona do wspólnej pracy wyraziła na nią zgodę. Dziecko może pracować z materiałem tak długo jak chce. Jednak jego wolność jest wytyczona wolnością drugiego człowieka oraz zasadami panującymi w grupie jak również  samym materiałem, który występuje w jednym egzemplarzu. Dziecko musi poczekać jeśli z materiałem pracuje ktoś inny. Sytuacje takie uczą dzieci cierpliwości, szacunku do pracy innych. W naszej grupie praca własna ma również swoje reguły. Dzieci są uczone reguł od trzylatków.

Reguły pracy własnej:

  • Nie przeszkadzaj innym w pracy
  • Mów szeptem
  • doprowadz każdą pracę do końca
  • bądz rzetelny w samokontroli
  • Nie przeszkadzaj, kiedy nauczyciel objaśnia coś innemu dziecku
  • chętnie pomagaj innym w pracy
  • każda pomoc odstawiaj na miejsce

niektóre przykłady pracy własnej w naszej grupie;