Zamierzenia edukacyjne na styczeń 2021r. w grupie III ,,Promyczki”

Promyczki

Zamierzenia edukacyjne na styczeń 2021r. w grupie III ,,Promyczki”

 

Zwierzęta zimą

Kocham babcię i dziadka

Każdy lubi karnawał

Zabawy na śniegu

 

Dziecko:

 • rozwija logiczne myślenie,
 • jest zachęcane do pomagania zwierzętom w czasie zimy,
 • doskonali sprawność manualną,
 • doskonali techniki przeliczania elementów,
 • doskonali umiejętności określania położenia przedmiotów,
 • rozwija poczucie rytmu,
 • doskonali umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwija zainteresowania zabawami teatralnymi,
 • kształtuje spostrzegawczość,
 • kształtuje okazywanie miłości i szacunku bliskim oraz starszym,
 • rozwija wrażliwość muzyczną,
 • rozwija zainteresowania karnawałem,
 • wzbogaca słownictwo w określenia związane z karnawałem,
 • rozwija zdolności plastyczne,
 • utrwala pojęcie ,,para,,
 • doskonali percepcję wzrokową,
 • rozwija umiejętności prawidłowego używania liczebników porządkowych,
 • usprawnia grafomotorykę,
 • rozwija inwencję twórczą,
 • jest uwrażliwione na piękno zimowego krajobrazu.