ZADANIA EDUKACYJNE NA STYCZEŃ

Biedronki

    Umiejętności szczegółowe: dziecko

 1. Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 2. Uczestniczy w zorganizowanych zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych.
 3. Rozwiązuje zagadki.
 4. Zna popularne bajki i baśnie.
 5. Zna obowiązki i funkcje swoje i członków rodziny.
 6. Posiada podstawowe informacje o swoim kraju.
 7. Wykonuje prace plastyczno – konstrukcyjne.
 8. Zna adres domowy.
 9. Potrafi wyjaśnić pokrewieństwo między członkami rodziny, opowiada o swojej rodzinie.
 10. Rysuje portrety dziadków.
 11. Bierze udział w występach dla babci i dziadka.
 12. Naśladuje ruchem, mimiką i dźwiękiem wskazane postaci .
 13. Doskonali sprawność grafomotoryczną.
 14. Przelicza i podaje wynik liczenia.
 15. Przygotowuje maskę karnawałową.
 16. Aktywnie uczestniczy w balu karnawałowym w grupie.

Termin realizacji: 7.01. – 31. 01. 2021 r.