Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c styczeń 2021;

Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c styczeń 2021;

w zakresie wychowania zdrowotnego i ruchowego będziemy;
• Doskonalić umiejętności prawidłowego odtwarzania rytmu ćwierćnutowego i ósemkowego.
• Rozwijać ogólną sprawność fizyczną dzieci, korzystając z zabaw na świeżym powietrzu.
• Wyrabiać szybką reakcję dzieci na sygnały dźwiękowe.
• Umuzykalniać dzieci poprzez prowadzenie zabaw rytmicznych
• Rozwijać cechy motoryki jak : zwinność i szybkość.
• Doskonalić orientację w przestrzeni.
• Udoskonalać panowanie nad własnym ciałem podczas ćwiczeń o zachwianej równowadze.
w zakresie wychowania społeczno-emocjonalnego będziemy:
• Rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych
• Przeżywać radość ze wspólnej zabawy.
• Prowadzić kalendarz przeżyć.
• Zwracać uwagę na rolę marzeń w życiu człowieka.
• Rozwijać szacunek do osób starszych.
• Wzmacniać więzi rodzinne.
w zakresie edukacji językowej będziemy ;
• Poznawać przysłowia związane z Nowym Rokiem
• Doskonalić umiejętność wypowiadania się całym zdaniem na forum grupy
• Wdrażać się wzajemnie do uważnego słuchania
• Doskonalić umiejętność dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
• Poznawać litery: „U,u”
• Doskonalić koordynację wzrokowo – ruchową poprzez wykonywanie zadań i ćwiczeń w książkach i kartach pracy.
• Uelastyczniać mięśnie aparatu oddechowego.
• Doskonalić czytanie prostych tekstów z poznanymi literami
• Pracować z przygotowanym materiałem językowym montessori
w zakresie edukacji matematycznej będziemy:
• Rozwijać logiczne myślenie poprzez pracę z materiałem sensorycznym i matematycznym montessori
• Będziemy dalej prowadzić ćwiczenia w układaniu kalendarzy w których są dni i noce, dni tygodnia, pory roku i miesiące
• Poznawać, co oznaczają słowa: jutro, wczoraj, przedwczoraj
• Doskonalić umiejętność klasyfikowania i grupowania obiektów w sensowny sposób w zabawach w sklep wg E. G. Kolczyńskiej „ lalka mania dostała
mieszkanie”, „organizuję ogród zoologiczny”, „ urządzam przedszkole” oraz w trakcie zabawy z guzikami.
• Kształtować rozumienie pomiaru długości.
• Ćwiczyć swoje umiejętności w porównywaniu długości: dłuższy, krótszy, tej samej długości. Zapoznanie z różnymi narzędziami do pomiaru długości.
• Poznamy liczbę 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
• Zapoznamy się z wyglądem cyfry 8.
w zakresie wychowania kosmicznego będziemy:
• Utrwalać nazwy miesięcy w kolejności ich występowania
• Dalej wzbogacać dziecięcą wiedzę na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku i ich stałego następstwa
• Rozwijać zainteresowania przyrodnicze.
• Wzbogacać wiadomości na temat życia w różnych częściach świata.
• Poznawać charakterystyczne cechy zimnych obszarów świata.
• Wzbogacać wiedzę dzieci na temat zwierząt polarnych.
• Utrwalać wiadomości o Arktyce i Antarktydzie
w zakresie edukacji artystycznej będziemy:
• Wdrażać do estetycznego wykonywania pracy.
• Doskonalić umiejętności wycinania małych elementów.
• Kształtować wrażliwość muzyczną.
• Kształcić umiejętności koordynacji ruchów.
• Doskonalić umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
• Doskonalić umiejętności śpiewania gamy C – dur
• Doskonalić umiejętności lokalizowania dźwięku.
• Zapoznawać ze sposobem wykonania pingwina