Zadania na 30.XII

Żabki

Zagadki do rozwiązania.

Mróz maluje szybki ładnie.
Zawitała śnieżna pani.
Drogę nam zasypała
białymi płatkami?
– zima

Gdy panuje zima,
to on mocno trzyma.
Pokrywa wodę
zręcznie i szybko
lodową szybką?
– mróz

Zgadniesz treść zagadki
Gdy pomyślisz nieco:
Jakie białe gwiazdki
Zimą z nieba lecą?
– śnieg

 Zabawa słowna „Zimą lubię…” – dzieci logicznie kończą zdanie, podając swoje propozycje .

Spróbujcie stworzyć krajobraz zimowy na kolorowej kartce, pastą do zębów. Udanej zabawy:)