Zajęcia 30 grudnia

Plastusie

Witamy i chętne dzieci zapraszamy do zabawy.

 1. „Wirujące śnieżynki” – dzieci swobodnie poruszają się do melodii zimowej piosenki, gdy muzykę ściszamy „śnieżynki” – dzieci opadają na dywan. https://www.youtube.com/watch?v=thOD3GGfkxI
 2. Zapraszamy do zabawy przy piosence  https://www.youtube.com/watch?v=rrkK-Ui60Yw
 3. Wysłuchajcie wiersza czytanego przez rodziców.Jedzie Zima

  Je­dzie pani Zima
  na ko­ni­ku bia­łym,
  spo­tka­ły ją dzie­ci,
  pięk­nie po­wi­ta­ły:

  – Dro­ga pani Zimo,
  syp­nij dużo śnie­gu,
  żeby nam sa­necz­ki
  nie usta­ły w bie­gu.

  Narysujcie siebie jak jedziecie  na sankach.