ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE LISTOPAD 2020

Stokrotki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE                         

LISTOPAD 2020

 

DZIECKO :

1. Zna nazwy owoców i warzyw

2. Próbuje i spożywa owoce i warzywa , wie że są one źródłem witamin

3. Doskonali sprawność manualną

4. Przelicza w zakresie pięciu

5. Uczestniczy w zajęciach rozwijających aktywność fizyczną

6. Wie, że jest Polakiem , rozpoznaje symbole narodowe

7. Uczestniczy w Dniu Pluszowego Misia

8. Próbuje wypowiadać się na forum grupy w określonym temacie