Kaczka Dziwaczka.

Promyczki

Teatrzyk stolikowy na podstawie wiersza Kaczka Dziwaczka Jana Brzechwy.

Dzieci przeliczają tasiemki i klasyfikują je ze względu na kolor.