zadania edukacyjne na miesiąc wrzesień.

Pszczółki

W miesiącu wrzesień, będziemy;

– starać się zapamiętać swoją szafkę w szatni i miejsce przy stole

– poznawać miejsce i zasady pracy z materiałem rozwojowym do ćwiczeń dnia codziennego

– starać się  samodzielnie zjadać posiłki

– okazywać  radość na widok rodziców/opiekunów

– samodzielnie nie oddalać się z sali

– pokazywać  i nazywac części swojego ciała

– siadać w siadzie skrzyżnym

– przyłączać się do zabawy w kręgu

– naśladować  gesty nauczyciela podczas zabaw paluszkowych, ruchowych i innych

– zgłaszać potrzeby fizjologiczne

– reagować na sygnały nauczyciela

– rozstawać  się z rodzicami bez lęku

– prosić nauczyciela o pomoc w razie potrzeby

– uczestniczyć w czynnościach porządkowych

– rozumieć pojęcie „para”

– wykonywać ćwiczenia oddechowe i usprawniające aparat mowy

– rozpoznawać  i nazywać podstawowe kolory

– witać się z nauczycielem przez podanie ręki