PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

CEL OGÓLNY:

 • Nawiązanie współpracy z rodzicami oraz wdrażanie ich do współdziałania na rzecz grupy i przedszkola, umożliwienie współtworzenia warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ich dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 2. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji między pokoleniowych, podtrzymywanie tradycji rodzinnych, przedszkolnych.
 3. Aktywizacja rodziców do uczestniczenia w życiu grupy i przedszkola. Wzbogacanie bazy, współudział w organizacji przedsięwzięć realizowanych w przedszkolu.
 4. Podnoszenie świadomości wychowawczej rodziców poprzez umożliwienie udziału w warsztatach, konsultacjach, kontaktach indywidualnych.
 5. Przekazywanie informacji na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu i udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wrzesień

 • zebranie organizacyjne
 • festyn „Złota Polska Jesień”

Październik

 • DEN
 • zebranie z rodzicami – omówienie obserwacji i kierunków działań
 • wycieczka do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej
 • „Jesienny freblowski pokaz mody”

Listopad

 • spacer po osiedlu i pod Pomnik Niepodległości
 • Dzień życzliwości
 • Dzień pluszowego misia

Grudzień

 • Mikołajki z bajką
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • teatr Nauczyciele – Dzieciom

Styczeń

 • Bal Karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka

Luty

 • zajęcie otwarte

Marzec

 • Pierwszy dzień wiosny

Kwiecień

 • wyjazd do teatru Pleciuga

Maj

 • Dzień Mamy i Taty
 • wycieczka do Domu Chleba w Marianowie
 • wycieczka do straży pożarnej

Czerwiec

 • Dzień Dziecka i festyn sportowy
 • teatr Nauczyciele Dzieciom
 • zebranie podsumowujące rok szkolny

* plan może ulec wzbogaceniu zgodnie z pojawiającymi się ofertami, potrzebami dzieci, rodziców.

Dodatkowo:

 • kontakty indywidualne zgodnie z potrzebami oraz udzielaną pomocą psychologiczno – pedagogiczną
 • prowadzenie kącika dla rodziców „Warto przeczytać”
 • warsztaty dla rodziców zgodnie z potrzebami.