Współpraca z Rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Grupa XI „Świetliki”- rok szk. 2018/2019

 

Cele współpracy:

 • Rozwijanie więzi między rodziną a przedszkolem
 • Wspólne przygotowanie otoczenia dziecka w przedszkolu i w domu
 • Wspieranie dziecka w jego indywidualnym rozwoju
 • Wyposażenie rodziców w wiadomości dotyczące sposobów pracy z dzieckiem
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny zachowań własnych i dzieci
 • Kontynuowanie założeń Programu wychowawczego – stosowanie jednolitych metod wychowawczych

 

WRZESIEŃ

 1. Zebranie informacyjne dotyczące organizacji roku szkolnego.
 2. Zorganizowanie przy grupie kącika dla rodziców.
 3. Przystąpienie do akcji charytatywnych.
 4. Udział i przygotowanie potraw polskich na Dzień Przedszkolaka- festyn rodzinny Polska złota jesień .

PAŹDZIERNIK

 1. Wzbogacenie naszego kącika przyrody o ciekawe okazy jesienne .
 2. Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt.
 3. Sfinansowanie wyjazdu do schroniska dla zwierząt w Dobrej.
 4. Zebranie z rodzicami:
 • Zapoznanie rodziców z wynikami diagnozy umiejętności dzieci
 • Edukacja pedagogiczna rodziców – Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zastanowienie się nad zakupem paczek dla dzieci- inne propozycje rodziców.
 1. Przygotowanie strojów dla dzieci biorących udział w konkursie.

LISTOPAD

 1. Zajęcia otwarte.
 2. Pomoc w organizacji Dnia pluszowego misia.
 3. Sfinansowanie wyjazdu do Dziedzic (Muzeum Wojskowości, Szkolnictwa i Wsi).
 4. Pomoc rodziców w przygotowaniu przedstawienia na temat bezpieczeństwa- utrwalanie ról, przygotowanie strojów.

GRUDZIEŃ

 1. Mikołajki w naszej grupie- zapewnienie strojów
 2. Przygotowanie z dziećmi prac i wypieków na Kiermasz Bożonarodzeniowy.

STYCZEŃ

 1. Przygotowanie dzieci do udziału w Balu karnawałowym.
 2. Pomoc w organizacji uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

LUTY

 1. Wpłata drugiej raty wyprawki.
 2. Pomoc w organizacji Walentynek oraz Światowego Dnia Kota.

MARZEC

 1. Przygotowanie strojów na uroczystość Powitania Wiosny.
 2. Sfinansowanie wyjazdu do Teatru Lalek
 3. Dostarczenie nasion oraz cebulek do założenia ogródka

 

KWIECIEŃ

 1. Wycieczka do pobliskiej księgarni w ramach Światowego Dnia Książki.
 2. Zajęcia otwarte z udziałem rodziców.
 3. Spotkanie z rodzicami
 • przekazanie informacji o wynikach diagnozy gotowości szkolnej
 • omówienie organizacji uroczystego pożegnania przedszkola

MAJ

 1. Udział w uroczystych obchodach Dnia Matki i Ojca.
 2. Wycieczka do biblioteki w ramach Tygodnia Bibliotek, przypadającego     w dniach 8-15 maja.

CZERWIEC

 1. Dzień Dziecka i Sportu- Biało- Czerwoni!!!
 2. Wycieczka krajoznawcza promująca walory Pomorza zachodniego
 3. Spotkanie z rodzicami:
 • wyniki obserwacji końcowej, przekazanie oceny opisowej
 • podziękowanie za zaangażowanie i wkład w życie grupy i przedszkola

W CIĄGU CAŁEGO ROKU

 1. Kontakty indywidualne w razie potrzeb nauczyciela lub rodziców- umawianie się na dogodny termin.
 2. Organizacja przestrzeni edukacyjnej.
 3. Udział w przedsięwzięciach wynikających z koncepcji pracy przedszkola.
 4. Systematyczne aktualizowanie informacji na stronie internetowej; prowadzenie kącika dla rodziców.
 5. Pomoc w opiece nad dziećmi w czasie wyjść poza teren przedszkola (planowane wycieczki plenerowa, poznawanie najbliższej okolicy - osiedle, wyjazdy do Pleciugi, rejs po Odrze).
 6. Współpraca z rodzicami dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 7. Zaangażowanie rodziców w akcję “Cała Polska czyta dzieciom” - zaproszenie do głośnego czytania na forum grupy.
 8. Zaproszenie rodziców lub innych osób z otoczenia dziecka do prezentacji zawodu.
 9. Aktualizacja upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola oraz numerów telefonów rodziców.