Aktualności

Grupa Promyczki

sloneczko 

III

Nauczycielki:

Dyrektor Agnieszka Brzostowska
Wicedyrektor Anna Kwaśniewska
Anna Kubiak 

HARMONOGRAM

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Grupa III „PROMYCZKI”- rok szk. 2018/2019

 

Cele współpracy:

 • Rozwijanie więzi między rodziną a przedszkolem
 • Wspólne przygotowanie otoczenia dziecka w przedszkolu i w domu
 • Wspieranie dziecka w jego indywidualnym rozwoju
 • Wyposażenie rodziców w wiadomości dotyczące sposobów pracy z dzieckiem
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny zachowań własnych i dzieci
 • Kontynuowanie założeń Programu wychowawczego – stosowanie jednolitych metod wychowawczych

 

WRZESIEŃ

 1. Zebranie informacyjne dotyczące organizacji roku szkolnego.
 2. Zorganizowanie przy grupie kącika dla rodziców.
 3. Przystąpienie do akcji charytatywnych.
 4. Udział i przygotowanie potraw polskich na Dzień Przedszkolaka- festyn rodzinny Polska złota jesień .

PAŹDZIERNIK

 1. Wzbogacenie naszego kącika przyrody o ciekawe okazy jesienne .
 2. Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt.
 3. Zorganizowanie kącika patriotycznego
 4. Zebranie z rodzicami:
 • Zapoznanie rodziców z wynikami diagnozy umiejętności dzieci.
 • Zastanowienie się nad zakupem paczek dla dzieci- inne propozycje rodziców.

LISTOPAD

 1. Pomoc w organizacji Dnia pluszowego misia.

GRUDZIEŃ

 1. Mikołajki w naszej grupie- zapewnienie strojów
 2. Przygotowanie z dziećmi prac i wypieków na Kiermasz Bożonarodzeniowy.

STYCZEŃ

 1. Przygotowanie dzieci do udziału w Balu karnawałowym.
 2. Pomoc w organizacji uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

LUTY

 1. Pomoc w organizacji Walentynek oraz Światowego Dnia Kota.

MARZEC

 1. Przygotowanie strojów na uroczystość Powitania Wiosny.
 2. Sfinansowanie wyjazdu do Teatru Lalek
 3. Dostarczenie nasion oraz cebulek do założenia ogródka

MAJ

 1. Udział w uroczystych obchodach Dnia Matki i Ojca.
 2. Wycieczka do biblioteki w ramach Tygodnia Bibliotek, przypadającego     w dniach 8-15 maja.

CZERWIEC

 1. Dzień Dziecka i Sportu- Biało- Czerwoni!!!
 2. Wycieczka krajoznawcza
 3. Spotkanie z rodzicami:
 • wyniki obserwacji końcowej, przekazanie oceny opisowej

W CIĄGU CAŁEGO ROKU

 1. Kontakty indywidualne w razie potrzeb nauczyciela lub rodziców pierwszy wtorek miesiąca, po uprzednim poinformowaniu nauczyciela.
 2. Organizacja przestrzeni edukacyjnej.
 3. Udział w przedsięwzięciach wynikających z koncepcji pracy przedszkola.
 4. Systematyczne aktualizowanie informacji na stronie internetowej; prowadzenie kącika dla rodziców.
 5. Pomoc w opiece nad dziećmi w czasie wyjść poza teren przedszkola
 6. Zaangażowanie rodziców w akcję “Cała Polska czyta dzieciom” - zaproszenie do głośnego czytania na forum grupy.
 7. Zaproszenie rodziców lub innych osób z otoczenia dziecka do prezentacji zawodu.
 8. Aktualizacja upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola oraz numerów telefonów rodziców.