Programy projakościowe

„Krok po kroku rozwijam się”

          Jak powszechnie wiadomo, by dziecko mogło opanować umiejętność poprawnego czytania i pisania, musi mieć w pełni sprawny analizator wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny. Analizator jest narządem zmysłu, który służy do odbierania bodźców zmysłowych, czyli z jego pomocą odbieramy w świadomości przedmioty, zjawiska i procesy.

          Przygotowanie do nauki czytania i pisania wiąże się szeroko rozumianym pojęciem gotowości szkolnej. Jest więc jedynym z wielu warunków osiągnięcia dojrzałości dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I.

  Program projakościowy doskonalący percepcję wzrokowo-słuchową realizowany był w roku szkolnym 2015/2015 w grupie dzieci 5 letnich z normą intelektualną, ale nieharmonijnie rozwijających się, mających jeszcze niedostatecznie ukształtowany słuch fonematyczny i pamięć wzrokową. Miał za zadanie dostarczyć im dodatkowych bodźców w postaci różnorodnych gier, ćwiczeń, zabaw, prowadzących do doskonalenia tych funkcji, a w późniejszym etapie przyczynić się do prawidłowego procesu edukacyjnego dziecka.