Programy profilaktyczne

„JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM?” PROGRAM PRACY Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO

 
     Dzieci nadpobudliwe wymagają ze strony dorosłych dużo więcej uwagi niż inne dzieci. Dzieci te należy nauczyć kontrolowania swojej energii. Aby pomóc dzieciom z nadpobudliwością psychoruchową należy odpowiednio zorganizować miejsce do działań dzieci, odpowiednio zorganizować zabawy ruchowe, ćwiczenia relaksacyjne a oferty edukacyjne wymagające dłuższego skupienia uwagi należy koniecznie przeplatać drobnymi ruchami, które pozwolą im na rozluźnienie napiętych mięśni podczas wykonywania zadań.

Najważniejszym celem przy opracowywaniu programu była jego przydatność i praktyczność do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz pomoc innym wychowawcom w ich codziennej pracy

Informacje,  rady oraz konkretne scenariusze zajęć zamieszczone w tym programie mogą pomóc w korekcie niewłaściwego zachowania dziecka a także w zapobieganiu niekorzystnym sytuacjom życiowym dziecka, które mogą doprowadzić do jego nadpobudliwości motorycznej i psychicznej.

W programie przedstawiłyśmy i scharakteryzowałyśmy zachowania dzieci nadpobudliwych, przyczyny nadpobudliwości, wskazówki i zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym, metody pracy z tymi dziećmi oraz scenariusze zajęć. Przykładowe scenariusze można stosować w pracy z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo, z zahamowaniami, a także z dziećmi nie przejawiającymi zaburzeń.

 

opracowanie: Jolanta Gudaczewska, Maria Tarsa