Programy inne

Program "Dar zabawy".

        Od roku 2018 w naszym przedszkolu funkcjonują dwie grupy przedszkolne pracujące programem Dar zabawy. Program ten jest oparty na koncepcji Fredericha Froebla, który na pierwszym miejscu stawia aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, do których wykorzystanie są tzw. dary, czyli przedmioty które w pełni służą rozwojowi dziecka. Dar Zabawy to innowacyjne spojrzenie na proces edukacji i wychowania najmłodszych poprzez prawdziwą zabawę – twórczą, radosną i bezpieczną. 

Proces zabawowy rozpoczyna się zwykle od koła, często zwanego porannym kołem, w którym dzieci wspólnie odkrywają, poznają, badają i doświadczają działań proponowanych przez nauczyciela poprzez teatrzyki, piosenki, zabawy orientacyjno- porządkowe, zabawy z wierszem czy piosenką - ten czas spędzają razem. 

IMG_20181002_090159 (Small).jpg

IMG_20181015_085751 (Small).jpgIMG_20181031_090349 (Small).jpg

IMG_20181126_095330 (Small).jpg

        

        Następnie następuje proces podziału dzieci na cztery grupy, tzw. kącki zabawowo - zadaniowe.

        Kącik darów to miejsce w którym znajdują się pudełka z tzw. darami, oprócz nich w skład kącika wchodzą elementy małego i dużego świata, czyli przedszkolne zabawki. W kąciku tym pracują dzieci zgodnie z zaproponowaną aktywnością, według własnego pomysłu i koncepcji. 

IMAG5318 (Medium).jpg

IMAG5392 (Small).jpg

IMAG5430 (Small).jpg

IMG_20190923_091410 (Small).jpg

        Kącik badawczy, to miejsce w którym dziecko działa w sposób swobodny i kierowany, poznając i doświadczając, m.in. ciężkości, objętności, czy też różnic i podobieństw. Pracują wspólnie w małej grupie, w parach lub indywidualnie, badając otaczajacy je świat. 

 IMAG5321 (Small).jpg

IMAG5383 (Small).jpg

IMG_20191003_091839 (Small).jpgIMG_20191010_084715 (Small).jpg

       

         Kącik twóczy, to miejsce gdzie dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne, kretywność, zamiłowanie do aktywności twórczej. Mają do dyspozycji, różnorodne materiały, które mogą wykorzystać w sposób, który najbardziej je interesuje i sprawia im przyjemność podczas tworzenia. Jednocześnie uczą się, konieczności porządkowania miejsca po zakończonym działaniu, dbania o elementy budujące miejsce ich pracy. W kąciku tym znajdują się również rekwizyty związane z muzyką i teatrem.

IMAG5388 (Small).jpg

 

IMG_20190923_091436 (Small).jpgIMG_20191021_090750 (Small).jpg

IMAG5536 (Small).jpg

 

         Kącik gospodarczy to miejsce w którym prowadzone są działania kulinarne, ogódkowe oraz porządkowe. Dzieci uczą się przyrządzania prostych potraw, mycia owoców i warzyw, krojenia, zasad savor-vivre. Podczas prac ogórdkowych sadzą, sieją, podlewają, troszczą sie o rośliny i wysadzają je do gleby. Ćwiczą i doskonalą umiejętności samoobsługowe oraz porządkowe - zapinają guzki, składają ubrania, segregują zabawki. Odtwarzają to co widzą w domu, nabywając nowe umiejętności i doskonaląc już posiadane. 

IMG_20191007_090633 (Small).jpg

IMG_20191021_090757 (Small).jpgIMAG3430 (Small).jpgIMG_20181116_093255 (Small).jpg

IMG_20190611_092119 (Small).jpg

 

           Praca programem Dar Zabawy, daje wiele możliwości rozwoju dziecka, zgodnego z jego potrzebami i zainteresowaniami. Nauczyciel buduje ramy działań, ale to dzieci swoimi pomysłami je wypełniają, przy okazji doskonaląc swoje umiejetności i zdobywając nowe. Dzięki pracy z całą grupą uczą sie oczekiwania na swoją kolej i dzielenia się swoimi pomysłami. Zaś dzięki pracy w grupie zadaniowej poznają swoje możliwości i uczą sie działać wspólnie. Każdego dnia odkrywają kąciki zabawowe i możliwości które im one dają. Naśladując i tworząc wzbogacają swój wachlarz możlwości, stając się samodzielne, pełne pasji odkrywania. Nie wstydzą sie własnego zdania i są gotowe pracować w każdym zespole. Praca tym programem wzmacnia również więzi między dziećmi, rodzicami a placówką przedszkolną, gdyż to opiekunowe dzieci, są czesto ekspertami zapraszanymi do grupy, pomagają rozwinąć dzieciom skrzydła wskazując nowe kierunki zdobywania wiedzy.