Bezpieczny Przedszkolak

Bezpieczny Przedszkolak

Program pod nazwą „Bezpieczny Przedszkolak" organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. Partnerami organizatora w realizacji programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Program Bezpieczny Przedszkolak polega na współpracy placówek przedszkolnych zgłoszonych do programu z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Współpraca polega  na edukacji wychowanków grup przedszkolnych zgłoszonych przez funkcjonariuszy Policji w obszarze realizowanej inicjatywy profilaktycznej w danej placówce.

Głównym celem Programu „Bezpieczny Przedszkolak” jest zaangażowanie się placówek oświatowych w realizację działań związanych z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa na ich terenie, poprzez wdrażanie innowacyjnych inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa.