Komunikaty

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OD 12 MARCA 2018 R. ROZPOCZNIE SIĘ ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN NA ROK SZKOLNY 2018/2019. 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową.
PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMATOREM  https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/dokumenty

 

 WAŻNE DATY

W dniach 12 marca - 28 marca 2018r.– składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami;

Dnia 20 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

W dniach 23 - 26 kwietnia 2018r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;

Dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

27 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.