Programy inne

"PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA"

     Od wielu już lat nasze przedszkole tworzy i podejmuje działania mające na celu promocję zdrowia. W 2003 roku realizowany był w placówce autorski program zdrowotny "Słoneczny przedszkolak" i kontynuując tradycje zdrowotne naszego przedszkola, w czerwcu 2007 roku została złożona deklaracja przystąpienia do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

     Realizacja "Programu Promocji Zdrowia" w latach 2007 - 2010 zakończyła się uzyskaniem Certyfikatu Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na lata 2011 - 2016.

      Ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 upływa termin ważności certyfikatu nasza placówka złożyła odpowiednie dokumenty o prolongatę certyfikatu. Jednym z dokumentów jest złożenie "Programu Promocji Zdrowia realizowanego w latach 2014 - 2017", który został przedstawiony  i zatwierdzony do realizacji Radzie Pedagogicznej. W dniu 1 marca 2017 na posiedzeniu Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie nasz "Program Promocji Zdrowia" został pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez w/w zespół.

      Obecnie czekamy na informację o przyznaniu prolongaty na trzy lata.