Dzień otwarty - podsumowanie

Od wielu lat Przedszkole Publiczne Nr 9 organizuje dzień otwarty dla swoich przyszłych przedszkolaków. W tym roku zaproszeni goście mogli przyjść 10 maja. Dzieci wraz z rodzicami mogli zapoznać się z całą kadrą pedagogiczną, zobaczyć każdą z sal oraz skorzystać z różnych atrakcji: praca z materiałem rozwojowym, kolorowanie, zabawy w kącikach tematycznych, układanie puzzli, zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego itp. W holu głównym na dzieci czekały zdrowe jabłka z życzeniami, natomiast dorośli mogli obejrzeć kroniki przedszkolne, obrazujące najważniejsze wydarzenia z życia placówki. 

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za przybycie!