Ramowy plan dnia

Praca z dziećmi przebiega w zależności od warunków atmosferycznych w sali, bądź na świeżym powietrzu.

Przed śniadaniem - 6:00 - 8:30

 • Schodzenie się dzieci
 • Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i dla dzieci zdolnych
 • Wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci
 • Zabiegi higieniczne
 • Śniadanie

Zajęcia programowe - 9:00 - 11:30

Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do możliwości dziecka:

 • działania zespołowe z całą grupą
 • praca indywidualna
 • Zabiegi higieniczne

II śniadanie godz. 10:00

 • Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali poznawanie najbliższego otoczenia
 • wycieczki
 • Zabiegi higieniczne

I danie obiadowe - 11:30

Poobiedni relaks - 12:00 - 14:00

 • W grupach młodszych leżakowanie ze słuchaniem ulubionych bajek
 • W grupach starszych wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych
 • praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych 
 • realizacja pomysłów dzieci
 • propozycje dodatkowych zadań dla chętnych dzieci
 • Zabiegi higieniczne

II danie obiadowe - 14:15

Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi - 14:30 - 17:00

 • Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu
 • Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb
 • Rozchodzenie się dzieci.