Grono pedagogiczne

 NAUCZYCIELE
Pierwszy rząd od lewej:
Małgorzata Jackowska, Sandra Raszczuk, Aleksandra Jakubiak, Aleksandra Rytwińska, Anna Kubiak, Wicedyrektor Anna Kwaśniewska, Dyrektor Agnieszka Brzostowska, Marta Skotarczak, Monika Danilkiewicz, Edyta Rzepka, Małgorzata Myślicka, Jolanta Gudaczewska, Grażyna Szczesiak


Drugi rząd od lewej:

Ewelina Dzik, Halina Rachwał, Małgorzata Sroka, Karolina Sługocka, Dorota Styczewska, Małgorzata Bańkowska, Mariola Tkaczyk, Agata Podławiak, Joann Spych, Ewa Szymczykowska, Kornelia Bałabuch