UWAGA RODZICE! WAŻNE!

WYNIKI NABORU- LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH  RODZICE MOGĄ SPRAWDZIĆ ELEKTRONICZNIE LUB W PLACÓWCE W DNIU 21.04.2020. OD GODZ.14.45.

 

W terminie  22-24.04.2020. rodzic ma obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola poprzez pisemne oświadczenie:

  • Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.
  • Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki - przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty.
  • Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

 

 

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

  • Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,

  • Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 15.00,
  • Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
  • Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
  • Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
  • Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
  • Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Niepotwierdzenie  woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez rodzica , będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych,  nieprzyjęciem do przedszkola .