"Co słychać w Słonecznej 9" -kwiecień

"Co słychać w "Słonecznej 9”?-
CZYLI WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU KWIECIEŃ


spotkanie z nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej- grupy XI, XII
• udział w Miejskim przeglądzie twórczości przedszkolnej „Ze śpiewem i tańcem za pan brat”- grupa XI
• Zajęcia otwarte dla rodziców, przekazanie pisemnej informacji o gotowości szkolnej- grupa XI
• Zebranie z rodzicami, przekazanie informacji o gotowości szkolnej- grupa XII
• Pasowanie na Przyjaciela Przyrody- grupy VI, II, VIII
• Wycieczka do Teatru Lalek Pleciuga - grupy IX, IV
• Zajęcia otwarte dla rodziców- grupa IX
• Konkurs poetycki „ Leci jabłko w chmury”- grupa II
• Zajęcia otwarte dla rodziców wg metody prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – grupa IV