Harmonogram i plan współpracy z rodzicami 2018/2019

GRUPA I „SKRZATY”

                                                                                        HARMONOGRAM

WRZESIEŃ

- Zebranie organizacyjne

- Jesienny festyn rodzinny "Złota Polska Jesień"

 

PAŹDZIERNIK

- zebranie z rodzicami 10.10. godz. 17.00

- Pasowanie na przedszkolaka 23.10. godz. 15.30

- spacer do Parku leśnego Klęskowo

- jesienny pokaz mody

 

LISTOPAD

- spacer wokół jeziorka Słoneczne

- dzień życzliwości

- dzień pluszowego Misia

 

GRUDZIEŃ

- Mikołajki

- kiermasz Bożonarodzeniowy

- teatr nauczyciele dzieciom - zimowe przedstawienie

 

STYCZEŃ

- bal karnawałowy

- dzień Babci i Dziadka

 

LUTY

 

MARZEC

- powitanie wiosny

- zajęcia otwarte z rodzicami

 

KWIECIEŃ

 

MAJ

- wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Smętowicach 7.05.

- dzień Mamy i Taty

 

CZERWIEC

- dzień dziecka

- teatr nauczyciele dzieciom

- zebranie z rodzicami

- festyn sportowy

 

 

                                                                               PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAM

 

CEL OGÓLNY:

 • Wdrążanie rodziców do współpracy z przedszkolem umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola i środowiska lokalnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych.
 • Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola.
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości rodziców poprzez pedagogizację.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycieli.
 1. Organizacja spotkań z rodzicami:
 • Spotkanie organizacyjne - zapoznanie i przypomnienie rodzicom: dokumentacji przedszkola (statut, procedury obowiązujące w przedszkolu, programami realizowanymi, podstawą programową), (sierpień);
 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, ramowy rozkład dnia, wyprawka, rada rodziców (wrzesień);
 • Spotkanie informacyjne – omówienie arkuszy obserwacyjnych dzieci (październik), pedagogizacja „Ujednolicenie wychowawcze w domu i przedszkolu, zasady "Piątka"”;
 • Spotkanie podsumowujące pierwsze półrocze połączone z zajęciami otwartymi – omówienie spraw bieżących grupy (grudzień);
 • Spotkanie podsumowujące rok szkolny – omówienie arkuszy obserwacyjnych, spraw bieżących (czerwiec);
 • Zajęcia otwarte z udziałem rodziców.
 • Spotkania indywidualne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej spotkań indywidualnych (cały rok, wg potrzeb).
 1. Pedagogizacja rodziców:
 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości (cały rok).
 • Informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce i zachowaniu (wg potrzeb/cały rok).
 • Zachęcenie rodziców/dziadków do czytania wierszy/bajek/baśni w przedszkolu w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (cały rok).
 • Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu grupy – zapraszanie do miejsc pracy, czytanie książek, bycie „ekspertem” itp.
 • Przedstawienie rodzicom kodeksu grupy, zasad obowiązujących w gr. I w ramach ujednolicenia oddziaływań (październik, cały rok - wg potrzeb).
 • Udostępnianie rodzicom, interesujących i pogłębiających wiedzę artykułów (segregator, tablica w holu, cały rok).
 1. Współpraca z rodzicami w celu podnoszenia poziomu nauczania:
 • Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci na tle grupy.
 • Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne (cały rok, wg potrzeb).
 1. Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola i grupy:
 • Gromadzenie materiałów do kącików tematycznych (cały rok).
 • Pomoc w przygotowaniu rekwizytów, strojów do uroczystości, imprez (wg potrzeb).
 • Pomoc w dekoracji choinki grupowej/ ozdób na kiermasz.
 • Zbiórka makulatury, nakrętek, baterii (cały rok).
 • Przynoszenie kartek do kolorowania, kolorowanek, zabawek itp. (wg potrzeb i możliwości).
 • Wsparcie akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę” – przynoszenie kocy/ręczników/pościeli dla zwierząt ze schroniska (październik).
 • Udział w kiermaszu bożonarodzeniowym (grudzień) – pieczenie ciast, zakup ozdób.
 • Wsparcie projektów edukacyjnych poprzez udział rodziców jako ekspertów w określonej dziedzinie.
 1. Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych i grupowych:
 • Zapoznanie rodziców z harmonogramem uroczystości przedszkolnych i planowanych wyjść poza teren przedszkola (wrzesień).
 • Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych i grupowych (cały rok/wg potrzeb).
 • Udział w festynach: Zakończenie lata „Złota Polska Jesień”,(s. I); z okazji Dnia Sportu i Dnia Dziecka (s. II).